5. setkání hlavních pracovních skupin

17. říjen 2017 - 18. říjen 2017