Dny otevřených dveří v MŠ

10. duben 2018

Dovolujeme si Vás informovat o termínech Dnů otevřených dveří v jednotlivých mateřských školkách. S ohledem na blížící se konec projektu se jedná již o poslední 3 mateřské školy, které otevřou své dveře svým kolegyním v regionu.

Podnět na prohloubení spolupráce a sdílení dobré praxe mezi pracovníky MŠ v ORP Rožnov pod Radhoštěm vznikl v rámci setkávání členů pracovní skupiny zaměřené na rozvoj předškolního vzdělávání. Proto jsme se rozhodli v rámci realizace projektu uskutečnit Dny otevřených dveří.

Každá školka v ORP Rožnov p.R. dostane příležitost prezentovat svou školku ostatním kolegyním v regionu. Může představit, na co jsou ve své školce „pyšní“, které pomůcky, hračky či metody se jim osvědčily. Může rovněž představit své ŠVP, specifické zaměření či projekty do kterých jsou zapojeni.

Pro účastníky akce je to možnost, jak se podívat do všech školek v regionu, seznámit se s novými kolegyněmi, inspirovat se příklady dobré praxe a mít možnost si podiskutovat o aktuálních problémech v prostředí MŠ.

Věříme, že “Dny otevřených dveří v MŠ” budou přínosné nejen pro vás, ale i pro vaše kolegyně a přispějí k navázání či prohloubení budoucí spolupráce mezi vámi.

Dny otevřených dveří budou v roce 2018 probíhat  vždy od 16 hod. v následujících termínech:

Název školky Datum konání
MŠ Koryčanské Paseky 18.4.2018
MŠ Radost 24.4.2018
MŠ Dolní Bečva 17.5.2018