Kurz první pomoci – 1. den

2. březen 2018

Pro velký zájem otvíráme další v pořadí již 4. běh interaktivního kurzu První pomoci, na který se můžete již přihlašovat. Kurz se bude konat ve dnech 2.3, 15.3. a 19.3.2018.
Kurz  je zaměřený na akutní stavy a úrazy dětí i dospívající mládeže s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP.)  Kurz odborně povede Bc. Jitka Proroková ze Střediska volného času v Rožnově p. R. – členka a školitelka První pomoci.

Kurz byl speciálně připraven pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ v ORP Rožnov p.R. Jsme si vědomi, že Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Proto bude ve výuce kladen důraz na to, aby absolventi kurzu uměli pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů.

Součástí obsahu kurzu jsou nejen teoretické informace týkající se základních norem zdravotnických znalostí, ale také praktické ukázky používání různých zdravotnických pomůcek, obvazování zranění či poskytnutí první pomoci při krvácení. Kurz také zahrnuje nácvik na figurínách, ukázky kardiopulmunární resuscitace a simulace konkrétních situací s figuranty.

Aby se účastník kurzu stal úspěšným absolventem a získal osvědčení z akreditovaného kurzu, je nutné splnit celou docházku kurzu tj. 20 vyučovacích hodin v rámci 3 stanovených dnů a projít závěrečným písemným testem.

Vzhledem k tomu, že kurz je veden interaktivně a samozřejmostí jsou praktické nácviky, je maximální počet účastníků ve skupině omezen na 12 osob. Využijte tedy včas možnosti vyslat své pedagogické pracovníky zdarma, a v našem regionu, na žádaný kurz.

Více informací o kurzu naleznete v pozvánce zde: pozvanka_seminar_prvni_pomoc4_03_2018