Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

17. duben 2018

Vážení,

dostáváme se do finální části tvorby strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm. Na základě zjištěných potřeb území jsme společně vytvořili tento strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v  ORP Rožnov pod Radhoštěm. Nyní se nacházíme na konci celého procesu, kdy je potřeba vytvořený dokument schválit.

Vzhledem k tomu, že MAP je strategický dokument, je žádoucí jej schvalovat a projednávat komunitním způsobem, tzn. se zapojením široké veřejnosti do rozhodování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že před samotným schválením MAP Řídícím výborem projektu zveřejníme pracovní verzi dokumentu na webových stránkách projektu, kde je poslední možnost do tohoto dokumentu zasáhnout a připomínkovat ho.

Své připomínky lze zasílat manažerce projektu Ing. Martině Novosádové na martina.novosadova@email.cz.

map-roznovsko_strat-dokument_2018_pracovni-verze