Odborná exkurze – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého a Pevnost poznání Olomouc

15. leden 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na další zajímavou odbornou exkurzi určenou pro pedagogické pracovníky základních škol. Exkurze se koná v pondělí 15. ledna 2018. Program exkurze je rozdělen na dvě části – v dopolední části budou probíhat exkurze odborných laboratoří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vedené RNDr. Renatou Holubovou, CSc. a v odpolední části se bude konat návštěva interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc. V Pevnosti poznání se účastnící akce dozví o výukových programech pro školy, které muzeum nabízí.

Více informací o celé exkurzi naleznete v pozvánce.
pozvanka_exkurze_pevnost_poznani_15_1_2017