Odborná exkurze v MŠ Montessori Nový Jičín

25. duben 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na jednu z posledních akcí realizovaných v rámci probíhajícího projektu MAP+. Tentokrát jsme pro pedagogy z mateřských škol připravili odbornou exkurzi v MŠ Montessori, která je součástí MŠ Sady Nový Jičín. Jak již samotný název napovídá, jedná se o mateřskou školu aplikující metodu učení dětí dle italské lékařky Marie Montessori, která je založena na myšlence, že děti jsou schopny vlastního rozvoje a že mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přizpůsobeno jejich aktuálním potřebám.

Exkurze se bude konat ve středu 25.4.2018.

Součástí programu exkurze je nejen  hospitace ve všech 4 odděleních mateřské školy, ale i následná prohlídka budovy MŠ a její zahrady s průvodním slovem zástupkyně mateřské školy. Celý program bude zakončen workshopem zaměřeným na společnou reflexi s pedagogy této mateřské školy s možností diskuze a sdílení dobré praxe.

Aby byla maximálně zajištěna přínosnost akce, budou účastnící exkurze rozděleni do menších skupin s tím, že každá skupina bude přítomna v jednom oddělení  MŠ.

Kapacita exkurze je omezena na 20 osob.

Více informací o akci naleznete v pozvánce zde:  pozvanka_exkurze_ms-montessori-novy-jicin