Pracovní skupiny

 

 • PS1 – Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Dalimila Čechová MŠ 1. máje Rožnov p. R. garant
  Edita Votrubová MŠ Tylovice Rožnov p. R.
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost Rožnov p. R.
  Hana Crhová MŠ Vidče
  Bc. Lucie Zapletalová MŠ 5. května Rožnov p.R.
  Jarmila Chovancová MŠ Radost Rožnov p. R.
  Dana Klimková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
  Ing. Petra Kafková MŠ 1. máje 1153 rodiče
  Mgr. Eva Petřvalská MŠ Tylovice Rožnov p. R. rodiče
  Bc. Vladimíra Janošková Město Zubří, radní zřizovatel
  Mgr. Věra Krajčová SPC Valašské Meziříčí porad. služby
 • PS1_PDS1 – Čtenářská a matematická gramotnost. Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Bc. Lucie Zapletalová MŠ 5. května pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Petra Čmielová MŠ Zubří-Sídliště pedagogický pracovník MŠ
  Renáta Mikulenková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník MŠ
  Marie Divínová ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Lenka Habartíková MŠ Horní Paseky pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Lenka Vajterová MŠ Pramínek pedagogický pracovník MŠ
  Jana Janíčková ZŠ a MŠ Prostřední Bečva pedagogický pracovník MŠ
  Kristýna Maňásková MŠ 1. máje pedagogický pracovník MŠ
 • PS1_PDS2 – Inkluzivní vzdělávání
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost ředitelka MŠ
  Pavla Heryánová MŠ Pramínek pedagogický pracovník MŠ
  Jitka Krkošková MŠ Tylovice pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Petra Čmielová MŠ Zubří-Sídliště pedagogický pracovník MŠ
  Marie Divínová ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagogický pracovník MŠ
  Zuzana Pavlátová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník MŠ
  Mgr. et Mgr. Petra Volná MŠ 1. máje pedagogický pracovník MŠ
 • PS1_PDS3 – Rozvoj kompetencí
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Jarmila Chovancová MŠ Radost vedoucí MŠ
  Jana Martínková MŠ Vidče pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Petra Čmielová MŠ Zubří-Sídliště pedagogický pracovník MŠ
  Gabriela Prášilová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Lenka Pernicová MŠ Tylovice pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Tereza Zbranková MŠ Pramínek pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Jana Vašková MŠ 1. máje vedoucí MŠ
 • PS1_PDS4 – Zdravý životní styl
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Hana Crhová MŠ Vidče ředitelka MŠ
  Drahomíra Guryčová MŠ Radost pedagogický pracovník MŠ
  Bc. Petra Čmielová MŠ Zubří-Sídliště pedagogický pracovník MŠ
  Martina Adámková, DiS. MŠ Pramínek pedagogický pracovník MŠ
  Pavlina Parks MŠ Vidče pedagogický pracovník MŠ
  Eva Petřvalská MŠ Tylovice rodič
  Kateřina Třetinová MŠ Duha pedagogický pracovník MŠ
  Jitka Dohňanská MŠ 1. máje pedagogický pracovník MŠ
 • PS2 – Rozvoj a zkvalitnění základního vzdělávání
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Miroslav Kokinopulos ZŠ 5. května Rožnov p. R. garant
  Mgr. Petr Urda ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
  Mgr. Radmila Máchová ZŠ Koryčanské Paseky
  PaedDr. Anna Kovárňová ZŠ Tyršovo nábřeží Rožnov p. R.
  Mgr. Eva Mandulová ZŠ Vidče
  Mgr. Hana Bosová ZŠ Videčská
  Mgr. Kristina Kubečková ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R.
  Bc. Petr Hofman ZUŠ Rožnov p. R. ZUŠ
  Mgr. Jaroslav Knesl MBA Gymnázium Rožnov p. R.
  Ing. Renata Slezáková ZPV Rožnov, s.r.o. firma
  Radim Janča ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R. rodiče
  Mgr. Eva Oralová Město RpR, školní psycholog porad. služby
  Mgr. Stanislav Petružela Město Zubří, místostarosta zřizovatel
  Mgr. Pavel Drda Obec Vidče, starosta zřizovatel
  RNDr. Hana Hadačová ZŠ Pod Skalkou, školská rada školská rada
 • PS2_PDS1 – Čtenářská a matematická gramotnost
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Petr Urda ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Olga Tomková ZŠ 5. května pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Yvetta Hajdová ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Lenka Fiedlerová ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Jolana Sobotková ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Jarmila Kovářová ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Petra Ondřejová ZŠ Zubří pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Petra Barošová ZŠ Zubří pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Dagmar Plesníková ZŠ Vidče pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Pavla Vašenková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Kateřina Knápková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Michaela Vašutová ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagogický pracovník ZŠ
 • PS2_PDS2 – Inkluzivní vzdělávání. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Rozvoj kariérového poradenství
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Eva Oralová MěÚ Rožnov školní psycholog
  Mgr. Jolana Sobotková ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Martina Satolová ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  PaedDr. Anna Kovárňová ZŠ Tyršovo nábř ředitelka ZŠ
  Mgr. Lenka Kantorová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Eva Nohavicová ZŠ 5. května pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Veronika Mičolová ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Adéla Zedníčková ZŠ Zubří pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Pavla Vašenková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Helena Trefilová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Stanislava Bardoňová ZŠ Koryčanské Paseky pedagogický pracovník ZŠ
  PaedDr. Pavla Kelnarová ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ZŠ
 • PS2_PDS3 – Rozvoj sociálních a občanských kompetencí. Rozvoj kulturního povědomí.
  Znalost regionu a tradic. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Pavla Vašenková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Veronika Mičolová ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Sylva Kaňáková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Aneta Sosnowská ZŠ 5. května pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Eva Daehnová ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Marie Pyrchalová ZŠ Zubří pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Petr Richter ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ZŠ
 • PS2_PDS4 – Rozvoj prezentačních dovedností. Rozvoj kompetencí pro aktivní využívání cizího jazyka.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Radim Janča ZŠ Pod Skalkou rodič
  Mgr. Lenka Jašková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Miloslav Janošek ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Hana Obšivačová ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Veronika Mičolová ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Jolana Sobotková ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ZŠ
 • PS2_PDS5 – Rozvoj digitálních kompetencí dětí. Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Eva Mandulová ZŠ Vidče pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Petra Venclová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Petr Vidlička ZŠ 5. května pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Hana Korduliaková ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Jakub Ptáček ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Marek Sedlák ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
 • PS2_PDS6 – Zdravý životní styl
  jméno a příjmení organizace zástupce
  RNDr. Hana Hadačová ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Erika Malotová ZŠ 5. května pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Libuše Pokorná ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Martina Orlíková ZŠ Zubří pedagogický pracovník ZŠ
  Hana Olivíková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ZŠ
  Mgr. Romana Rybiařová ZŠ Rožnov, Tyršovo nábř. pedagogický pracovník ZŠ
 • PS3 – Rozvoj a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Martin Navařík SVČ Rožnov p. R. garant
  Bc. Jitka Proroková SVČ Rožnov p. R. SVČ
  Pavla Kolečková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec ŠD a ŠK
  Martina Machýčková ZŠ Valašská Bystřice ŠD a ŠK
  Adéla Vráblová ZŠ Vidče ŠD a ŠK
  Bc. Jana Kliková ZŠ Pod Skalkou ŠD a ŠK
  Marcela Válková SVČ Rožnov p. R. rodiče
  Petra Drábková, DiS. Mamila NO
  Mgr. Alena Srovnalová Městská knihovna Rožnov p/R knihovna
 • PS3_PDS1 – Čtenářská a matematická gramotnost. Inkluzivní vzdělávání. Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem. Rozvoj prezentačních dovedností.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Bc. Jana Kliková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ŠD
  Olga Křenková ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagogický pracovník ŠD
  Ing. Jaroslav Polášek ZŠ Sedmikráska manažer školy
  Mgr. Alena Srovnalová Městská knihovna knihovnice
  Petra Drábková, DiS. Mamila zástupce NNO
  Mgr. Magda Štěpánková ZŠ Sedmikráska pedagogický pracovník ŠD
  Martina Machýčková ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ŠK
  Marcela Válková SVČ rodič
  Pavla Kolečková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ŠD
  Jitka Malinová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec pedagogický pracovník ŠD
  Erika Halamíčková Městská knihovna knihovnice
  Ing. Julie Lišková SVČ pracovník volného času
  Mgr. Bronislava Pleváková ZŠ Rožnov, Tyršovo nábř. pedagogický pracovník ŠD
 • PS3_PDS2 – Rozvoj kulturního povědomí, znalost regionu a tradic. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Martina Machýčková ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ŠK
  Mgr. Eva Daehnová ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
  Ing. Julie Lišková SVČ pedagog volného času
  Ilona Kroupová Městská knihovna knihovnice
  Bc. Jana Kliková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ŠD
  Mgr. Jana Sýkorová ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
  Adéla Vráblová ZŠ Vidče pedagogický pracovník ŠD
  Pavla Smílková ZŠ Vidče pedagogický pracovník ŠD
 • PS3_PDS3 – Zdravý životní styl. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Bc. Jitka Proroková SVČ pedagog volného času
  Martina Machýčková ZŠ Valašská Bystřice pedagogický pracovník ŠK
  Ing. Julie Lišková SVČ pedagog volného času
  Mgr. Martin Navařík SVČ ředitel SVČ
  Bc. Jana Kliková ZŠ Pod Skalkou pedagogický pracovník ŠD
  Petra Drábková, DiS. Mamila zástupce NNO
  Marcela Válková SVČ rodič
 • PS3_PDS4 – Rozvoj kompetencípolytechnické vzdělávání, digitální, aktivní využívání cizího jazyka)
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Martin Navařík SVČ ředitel SVČ
  Jan Trlica, DiS. SVČ pedagog volného času
  Bc. Jitka Proroková SVČ pedagog volného času
  Ing. Pavel Navařík SVČ pedagog volného času
  Hana Najmanová ZŠ Videčská pedagogický pracovník ZŠ
 • PS4 – Dostupnost vzdělávání a rozvoj kapacit, spolupráce aktérů ve vzdělávání a podpora ve vzděl.
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Ing. Dušan Vrážel Město RpR garant
  Mgr. Věra Matoušková MŠ Pramínek Valašská Bystřice
  Věra Pokorná MŠ Zahrady Rožnov p. R.
  Mgr. Šárka Gajová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
  Mgr. Pavel Sumec ZŠ Sedmikráska Rožnov p. R.
  Ing. Pavel Urbanovský ZŠ a MŠ Dolní Bečva
  Mgr. Radek Halačka ZŠ Valašská Bystřice
  RNDr. Alena Gallová Gymnázium Rožnov p. R.
  Mgr. Hana Janušová  MěÚ Rožnov p.R, OSPOD Poradenské služby
  Mgr. Martin Navařík SVČ Rožnov p. R. Zájmové vzdělání
  Mgr. Lucie Vančurová MěÚ RpR, OŠ
  Ing. Jan Kučera, MSc. Město Rožnov p. R., místostarosta zřizovatel
  Mgr. Pavel Drda Obec Vidče, starosta zřizovatel
  Ing. Veronika Hubová MAS Rožnovsko, z.s. příjemce dotace
 • PS4_PDS1 – Dostupnost vzdělávání, rozvoj kapacit a financování školství.nastavení optimální sítě škol a školských zařízení; investice do rozvoje kapacit škol a školských zařízení). Posílení vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání.MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, rodiče, NO, podniky, zřizovatelé)
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Ing. Mgr. Pavel Urbanovský ZŠ Dolní Bečva ředitel ZŠ a MŠ
  Mgr. Věra Matoušková MŠ Pramínek ředitelka MŠ
  Mgr. Lucie Vančurová MěÚ OŠ pracovník odboru školství
  Mgr. Pavel Drda starosta Vidče zřizovatel
  Ing. Jan Kučera, MSc. Město Rožnov p/R, místostarosta zřizovatel
  Mgr. Šárka Gajováv Š Hutisko-Solanec ředitelka ZŠ a MŠ
  Mgr. Radek Halačka ZŠ Valašská Bystřice ředitel ZŠ
  Hana Crhová MŠ Vidče ředitelka MŠ
  Věra Pokorná MŠ Zahrady ředitelka MŠ
  Mgr. Martin Navařík SVČ ředitel SVČ
 • PS4_PDS2 – Podpora vzdělávání – poradenství a administrativní servis.právní, ekonomické, manažerské a grantové poradenství) Podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativní, BOZP. Podpora poradenských
  jméno a příjmení organizace zástupce
  Mgr. Radek Halačka ZŠ Valašská Bystřice ředitel ZŠ a MŠ
  Mgr. Pavel Sumec ZŠ Sedmikráska ředitel ZŠ
  Mgr. Petr Richter ZŠ Valašská Bystřice zástupce ředitele ZŠ
  Ing. Ivana Bartoníková ZŠ Pod Skalkou ekonom
  Mgr. Zita Koláčková ZŠ Pod Skalkou zástupce ředitele ZŠ
  Mgr. Daniela Jančová ZŠ Pod Skalkou speciální pedagog
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost ředitelka MŠ
  Mgr. Věra Matoušková MŠ Pramínek ředitelka MŠ
  Mgr. Hana Janušová MěÚ OSPOD poradenské zařízení

V projektu byly vytvořeny čtyři hlavní pracovní skupiny:

V průběhu realizace projektu však vzešla potřeba rozšířit členskou základnu:

 • v rámci pracovních skupin vzniklo 16 tematických podskupin
 • každá podskupina má svého vedoucího, který je členem hlavní pracovní skupiny
 • celkem je zapojeno 115 osob