Registrace

Váš uživatelský účet bude registrací vytvořen a aktivován. Pro přihlašování k akcím MAP Rožnovsko je nutné ještě schálení účtu administrátorem. O aktivaci uživatelského účtu budete informováni e-mailem.