Seminář Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve vaší škole a školce

8. červen 2017

Zveme ředitele a vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení na seminář na téma “Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve vaší škole.”

Seminář bude zaměřen na:

  • budování správného růstového klima ve škole
  • pravidla pro tvorbu systému a hodnot v kolektivech
  • prevence nežádoucích jevů na úrovni skupiny i jednotlivce
  • osobní růst člena týmu i skupiny jako celku
  • příklady a kazuistiky z praxe

Přednáší: Mgr. MILOSLAV HUBATKA

Více informací naleznete v přiložené pozvánce: