Seminář “Učíme se s POLY” – 13.2.2018

13. únor 2018

Opět zveme pedagogické pracovníky na další vzdělávací aktivitu realizovanou v rámci probíhajícího projektu MAP+. Jedná se o seminář “Učíme se s POLY”, který je svým obsahem zaměřený na rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání. Seminář je určený pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ vyučující 1. ročník, dále pro vychovatele ve školních družinách a klubech a také pro vedoucí kroužků.

V rámci programu semináře budou prezentovány vhodné metody a formy pro polytechnické vzdělávání, dále budou představeny metodiky a pomůcky tematicky zaměřené na 4 živly – voda, země, slunce a vzduch, materiály, řemesla a zahradu. V obsahu jsou zahrnuty také praktické ukázky činností s pomůckami a výměna zkušeností.

Bližší informace o obsahu semináře naleznete v přiložené pozvánce: pozvanka_seminar_koutna_poly_12-13_02_2018