Školení První pomoci

26. říjen 2017

Zveme vás na další běh interaktivního kurzu První pomoci, zaměřeného na akutní stavy a úrazy dětí i dospívající mládeže s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP.)  Kurz odborně povede Bc. Jitka Proroková ze Střediska volného času v Rožnově p. R. – členka a školitelka První pomoci.

Kurz byl speciálně připraven pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ v ORP Rožnov p.R. Jsme si vědomi, že Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Proto bude ve výuce kladen důraz na to, aby absolventi kurzu uměli pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů.

Součástí obsahu kurzu jsou nejen teoretické informace týkající se základních norem zdravotnických znalostí, ale také praktické ukázky používání různých zdravotnických pomůcek, obvazování zranění či poskytnutí první pomoci při krvácení. Kurz také zahrnuje nácvik na figurínách, ukázky kardiopulmunární resuscitace a simulace konkrétních situací s figuranty.

Aby se účastník kurzu stal úspěšným absolventem a získal osvědčení z akreditovaného kurzu, je nutné splnit celou docházku kurzu tj. 20 vyučovacích hodin a projít závěrečným písemným testem.

Vzhledem k tomu, že kurz je veden interaktivně a samozřejmostí jsou praktické nácviky, je maximální počet účastníků ve skupině omezen na 12 osob. Využijte tedy včas možnosti vyslat své pedagogické pracovníky zdarma, a v našem regionu, na žádaný kurz.

Pozvánku na kurz První pomoci naleznete zde: