Kontakty na členy realizačního týmu

jméno a příjmení kontakt pozice
Ing. Martina Novosádová 777 827 001
martina.novosadova@email.cz
projektový a finanční
manažer
Petra Šatánková 777 793 716
satankova@masroznovsko.cz
koordinátor projektu MAP
Ing. Dušan Vrážel 739 503 638
vrazel.os@roznov.cz
odborný garant pro školství a vzdělávání
Mgr. Gabriela Fellingerová 777 793 719
gabriela.fellingerova@cpkp.cz
metodik projektu, facilitátor

Další členové realizačního týmu

jméno a příjmení pozice
Mgr. Lucie Vančurová Koordinátor optimalizace finančního řízení MAP+
Mgr. Josef Gregor Koordinátor digitalizace MAP+
Mgr. Věra Krajčová Speciální pedagog pro MŠ
Ing. Ondřej Neuman Asistent manažera

 

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový a finanční manažer.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

 

Členové řídícího výboru

jméno a příjmení Povinní zástupci
Ing. Anna Mikošková Zástupce realizátora projektu MAP
Ing. Radovan Výsmek Zástupce Zlínského kraje a Krajského akčního plánu (KAP)
Ing. Jan Kučera, MSc. Zástupce zřizovatele škol (Rožnov)
Ing. Vladimír Petružela Zástupce zřizovatele škol (region)
Mgr. Miroslav Kokinopulos Zástupce vedení základních škol
Dalimila Čechová Zástupce vedení mateřských škol
PaedDr. Anna Kovárňová Zástupce školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Martin Navařík Zástupce zájmového vzdělávání (SVČ)
Jana Štěpánková Zástupce zájmového vzdělávání (ŠD a ŠK)
Bc. Petr Hofman Zástupce základní umělecké školy
Jitka Porubová, DiS. Zástupce rodičů (na doporučení ŠR)
jméno a příjmení Nepovinní zástupci
Ing. Radim Holiš Zástupce mikroregionu (partner projektu)
Ing. Ondřej Neuman Zástupce MAS Rožnovsko
Ing. Dušan Vrážel Zástupce městkého úřadu obce s rozšířenou působností
Klára Konvičná Zástupce zaměstnavatelů
Mgr. Hana Janušová Zástupce sociálně právní ochrany dětí
Bc. Aleš Pilař Zástupce Městské policie Rožnov p.R.
Mgr. Miroslav Trefil Zástupce středního vzdělávání